TALOUSHALLINTO


Vastaamme siitä, että taloyhtiön kirjanpito on suoritettu lain mukaisesti ja täyttää sovitut laatuvaatimukset. Tavanomaiset taloyhtiön tarvitsemat taloushallinnon tehtävät sisältyvät sovittuun hinnoitteluun.

 • sähköinen ajantasainen selailu-oikeus
 • lainojen hallinta
 • rahoituksen suunnittelu ja järjestelyt
 • maksuliikenteen järjestäminen
 • taloudellisen tilanteen ja talousarvion toteuman raportointi hallituksen kokouksissa
 • kassavirran seuranta
 • tilinpäätöksen laatiminen ja talouden suunnittelu
 • arvolisverovelvollisten kiinteistöjen alv-ilmoitukset ja arvonlisäveron käsittely
 • viranomaisilmitukset
 • palkkojen ja palkkioiden maksuun liittyvät tehtävät


HALLINNOLLISET PALVELUT


Me hoidamme kaikki keskeiset taloyhtiön hallintoon liittyvät kokonaisuudet laadukkaasti ja ajallaan niin, että taloyhtiösi päivittäinen arki on helppoa ja huoletonta. Kykymme ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja taloyhtiön sidosryhmiä takaa hallituksellenne työskentelyrauhan ja mahdollisuuden keskittyä olennaiseen.

 • hallituksen kokoukset valmisteluineen
 • yhtiökokoukset valmisteluineen
 • sopimushallinta, niiden kilpailuttaminen tarvittavin laajuuksiin sekä asetettujen laatutavotteiden seuraaminen
 • talyhtiön asiakirjojen arkistointi ja säilyttämisestä huolehtiminen
 • viranomaismääräysten täyttäminen
 • kiinteistön omistamien tilojen hallinnointi ja vuokralaisten hankinnan järjestäminen
 • taloyhtiön edunvalvonta


VIESTINTÄ


Jokaisella taloyhtiöllä on käytössään sähköinen arkisto, johon kootaan kaikki taloyhtiön keskeiset sopimukset, käytössä olevat suunnitelmat, tilinpäätöksiä, pöytäkirjat ja muut taloushallinnon arkistot isännöintimme ajalta.

 • Viestintäsuunnitelman laatiminen jokaiselle taloyhtiölle ja sen toteuttamisesta vastaaminen
 • Ajankohtaistiedottaminen taloyhtiön kannalta keskeisistä asioista sisältäen esimerkiksi yhtiökokousten päätöksistä tiedottamisen myös taloyhtiön omistamien tilojen vuokralaisille tai mahdollisille yhteistyökumppaneille
 • Pyrimme tehostamaan tiedottamista käyttämällä sähköisiä kanavia. Viestintäsuunnitelmassa sovitaan lisäksi, miten jakelu suoritetaan. Tiedotteet on mahdollista saada kirjepostina ja sähköpostina. Nopeaa tiedottamista varten järjestelmämme mahdollistaa myös tekstiviestitiedottamisen.


KIINTEISTÖN YLLÄPITO


Taloyhtiön säännönmukainen ja ennakoiva ylläpito varmistaa kiinteistön kunnon seuraamisen ja taloyhtiön kiinteistöhuollon sitouttaminen pitkäjänteiseen yhteistyöhön on keskeisessä roolissa taloyhtiön ylläpidon järjestämisessä.

Ajantasaisen tiedon välittäminen osakkaiden ja hallituksen sekä kiinteistön ylläpidosta vastaavien sopimuskumppaneiden välillä kuuluu keskeisiin tehtäviimme. Järjestämme lisäksi ajantasaisia tapaamisia sidosryhmiemme välillä.

Isännöinti seuraa kiinteistöhuollon asetettujen tavoitteiden täyttymistä sekä tarvittavien toimenpiteiden dokumentointia.

Järjestämme asiakkaamme kanssa sovitulla tavalla tarvittavat selvitykset tai lisätutkimukset sekä tarvittaessa siirrymme ylläpidosta korjaustehtäviin.

Seuraamme taloyhtiöiden kunnossapitotarveselvitysten toteutumista sekä mahdollisesti teetettyjen kuntoarvioiden korjaustarvetta ja järjestämme kumppaneidemme kautta kiinteistön energianseurannan.

Järjestämme taloyhtiön kanssa sovitulla tavalla osakkaiden muutostöiden valvontatehtävät ja tarjoamme osaavan kumppanimme haluttaessa tehtäviin.

Tekninen isännöintimme on taloyhtiön käytettävissä kaikkiin kunnossapitoon tai korjaushankkeisiin liittyvissä kysymyksissä.


KORJAUSHANKKEET

Meillä on laaja kokemus eri laajuisten ja ikäisten kiinteistöjen peruskorjaushankkeista isännöimissämme kiinteistöissä. Isännöimissämme kohteissa on tehty korjaushankkeita kellarista vesikatolle. Toimimme taloyhtiönne apuna päätöksenteossa ja hankkeiden valmistelussa kaikissa hankkeen vaiheissa sekä sovittaessa toimimme taloyhtiön edustajana hankkeen eri vaiheissa

 • esiselvitysten teettäminen ja hankkiminen
 • hankesuunnittelun teettäminen
 • suunnittelun valmistelu ja suunnitteluvaihe
 • projektijohtajien, suunnittelijoiden ja valvojien kilpailutus
 • rahoituksen suunnittelu ja lainojen kilpailuttaminen sekä hankkeen taloudellisen yhteenvedon kokoaminen yhteistyössä projektinjohtajan kanssa ja hankeosuuksien kerääminen

Oli taloyhtiössänne kyse sitten lukitussaneerauksista, vaativissa lvis-peruskorjaushankkeissa, märkätilasaneerauksissa, vesikatto-, ikkuna-, parveke- ja julkisivusaneerauksissa, maalämpömuutoksissa, kaukolämpölaitteistojen uusinnassa, lämmityksen tasapainotukseen liittyvistä toimenpiteistä.

Huolehdimme kiinteistöjen ylläpidosta ja oikea aikaisesta korjaamisesta kukin alan asiantuntijoiden avustuksella ja hankimme kuhunkin hankkeeseen taloyhtiölle sopivimmat yhteistyökumppanit. Pystymme kokemuksemme ja laajan verkostomme kautta esittämään taloyhtiölle kumppaneita kuhunkin vaiheeseen ja kuuntelemme mielellämme myös asiakkaidemme aiempia kokemuksia eri toimijoista.

UUDISKOHTEET

Yrityksemme omaa vahvan taustan uudiskohteiden isännöinnissä ja voimme ottaa uudiskohteet vastaan jo rakennuttajalta vastaten valmistumishetken lainaosuussuorituksista ja tontinlunastukseen liittyvistä tehtävistä, kilpailutamme tarvittaessa rakennuttajan puolesta kiinteistön muut tarvitsemat sopimukset kuten kiinteistöhuollon ja siivouksen, täysarvovakuutuksen ja vaihtomattotoimittajat.

Erityisosaamiseemme kuuluvat isännöinti kiinteistön ensimmäisten vuosien aikana, otamme kiinteistön mielellämme isännöintiin ennen vuosikorjauskokousta ja järjestämme yhteistyössä taloyhtiön kanssa vuosikorjausten ennakkokatselmuksen, edustamme taloyhtiötä vuosikorjauskokouksessa ja valvomme yhdessä taloyhtiön kanssa sovittujen tahojen kanssa vuosikorjausten vuosittamisen, sopimusten ja myyntiasiakirjojen toteutumista sekä järjestelemme taloyhtiön sopimuksia ja olemme mukana käynnistämässä yhteistoimintaelinten työtä korttelialueilla, joissa sellaisesta on sovittu yhteistoimintasopimuksilla.

Luomme yhteistyössä hallituksen ja osakkaiden kanssa taloyhtiölle sopivia käytäntöjä ja periaatteita sekä varmistamme valitun huoltoyhtiön kanssa, että kiinteistön huoltokirjaa noudatetaan.ASIANTUNTIJAPALVELUT

Taloyhtiöllä on mahdollista hankkia kauttamme myös muita tarvitsemiaan asiantuntijapalveluita.

Tarjoamme omalla henkilökunnallamme ammattimaista hallituksen jäsenyyttä (pyydä tarjous, hinnoittelu sovitaan aina tarpeenne mukaisesti ja ennakkoon), taloyhtiöiden sopimusten arviointia ja kilpailutusta, hallinnon selvitystöitä sekä esimerkiksi taloyhtiöiden arkistojen selvitys- ja digitointia.

Kauttamme on mahdollista hankkia myös esimerkiksi seuraavia palveluita taloyhtiön käyttöön yhteistyössä yhteistyökumppaneidemme kanssa

 • talouden suunnittelun erityiskysymykset kuten oman omaisuuden myynti perusparannusten rahoittamiseksi, verotuksen erityissuunnittelu, lainojen uudelleen järjestely
 • yhtiöjärjestysmuutokset
 • perustason määrittely